Aviso Legal 

O contido deste sitio web é propiedade da Escuela Gallega de Gaitas Toxos e Xetas e está protexido por dereitos de autor. Queda prohibida a reprodución total ou parcial de textos, imaxes e vídeos sen autorización previa.

A información que se ofrece neste sitio web ten carácter meramente informativo e non constitúe asesoramento legal. Escuela Gallega de Gaitas Toxos e Xetas non se fai responsable dos posibles erros ou omisións na información facilitada.

O acceso e uso deste sitio web implica a aceptación dos termos e condicións establecidos neste aviso legal. Calquera controversia que puidese xurdir en relación con este sitio web rexerase pola lexislación española e estará sometida á xurisdición dos xulgados da provincia da Coruña.

Logo

© Derechos de autor. Todos los derechos reservados.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.