Clases de Harmónica

É unha clase de recente incorporación, na que os alumnos se familiarizan con este instrumento pouco explotado na actualidade do mundo folk galego e que tantas sorpresas nos pode gardar de man dos noso músicos.

 

 Image  Image